månadsarkiv: april 2016

Sammanfattning från årsmötet

Idag hade vi årsmöte i JSK som genererade i att ett antal personer valdes om på sina förtroendeuppdrag men även några nya namn som har visat engagemang för klubben kom in på ett antal olika förtroendeuppdrag.

Här kommer en liten kort sammanfattning från årsmötet:

– P-O Almroth valdes som ordförande (omvald)

– Damir Trokic (kassör, omvald), Bernhard Skoglund (sekreterare, omvald), Marie Larsson (ny) och Kim Larsson (ny) valdes som ledamöter till styrelsen

– Andreas Brandt (ny) och Kristine Almoth (omvald) valdes som suppleanter till styrelsen

– Gunnar Liljedahl valdes som revisor (omvald) och Christian Skoglund valdes som revisorssuppleant (omvald)

– Björn Ahlberg valdes som ordförande för valberedningen (ny) och Daniel Samuelsson  som ledamot (ny)

Det fanns även en hel del diskussioner kring om att utveckla klubben kring sociala medier m.m. för att öka upp publiciteten. Många bra förslag togs upp och vi beslutade även att en ”mediegrupp” startas med Jonathan Arvidsson, Kim Larsson och Oliver Luu som ansvarar för den.

Klubben kommer även att köpa in en kamera med stativ för att filma klubbens lyftare på de tävlingar vi deltar i.

Årsmötesprotokoll 2016-04-17

Info om vår tillfälliga lokal

Under tiden för rivningen och bygget av den nya A-hallen kommer vi att tillfälligt hålla till i samma byggnad som Jönköpings Kommuns It-center (Åsenvägen 9B).

Projektet kring den nya A-hallen har blivit försenat och så som det ser ut nu så kommer rivningen inte ske förrän efter sommaren.

I dagsläget så väntar fritidsförvaltningen på ett bygglov till den tillfälliga lokalen då det behövs göras en del förändringar för att passa vår verksamhet. Den tillfälliga lokalen kommer bli något mindre än den lokal vi har idag. I och med att fritidsförvaltningen väntar på bygglov och upphandling så dröjer det förmodligen till sommaren innan vi kan flytta in.

Vi kommer behöva bygga flak m.m. innan vi flyttar in, så desto mer som kan hjälpa till att bygga desto bättre. I dagsläget vet vi inte när vi kommer få tillgång till lokalen för att göra dessa byggen, men så fort vi vet kommer förslag på datum ut.

Tillfällig lokal

Utbildning och serie 2

Den 21 maj kör vi serie 2 här i Jönköping. Ni som vill delta kan kontakta mig eller skriva upp er på listan i kansliet. Observera att ni som tävlar på U/J/V-SM kan räkna med ert resultat från tävlingen som serieresultat.

Vi har även fått inbjudan till utbildningar i Nässjö helgen 27-29 maj:

  • Fredag kväll hålls utbildningen Bästa klubben. Denna utbildning är bra för de som vill bedriva klubbverksamhet och arrangera tävlingar.
  • Lördag morgon till söndag eftermiddag hålls en distriktsdomarutbildning för er som vill bli domare. Eftersom JSK i dagsläget inte har några domare vore det bra om någon ville prova på detta! Observera att man behöver även gå Bästa klubben för denna.
  • Lördag morgon till söndag eftermiddag går även en utbildning i barn- och ungdomsverksamhet. Även denna vore bra om någon kunde gå!