Årsmötet 2014

Den 27:e april var det årsmöte i klubben. Totalt var det 12st närvarande.
Per-Olof Almroth omvaldes till ordförande. Damir Trokic, Dejan Dancu och Bernhard Skoglund valdes också om på 2 år. Adam Luotonen valdes in som ledamot på 1 år.
Kristine Almroth och Gunnar Liljedahl valdes in som suppleanter på 1 år.
Gunnar Liljedahl valdes in som revisor på 1 år.
Marie Tunroth valdes in som ordförande för valberedningen och Kristine Almroth som ledamot på 1 år.
Mötesprotokollet hittas här