Information till medlemmar i Jönköpings styrkelyftarklubb

Som ni vet så har vi en flytt på gång till en ny lokal. Den nya lokalen ligger på Åsenvägen 9B, vid Bäckadalsgymnasiet.

Pga. osäkerhet har vi valt att håll inne viss information, men nu har besluten tagits och ifall ni har frågor utöver detta så kontakta oss i styrelsen.
Lokalen:
Lokalen håller just nu på att iordningställas av Jönköpings kommun. Arbetet går sakta men säkert framåt. Det som är kvar att göra är att färdigställa omklädningsrummen, sätta upp lysarmaturer och renovera upp ytterdörr, även en del finslipande. Klart 1 September.
För våran del så har vi byggt upp ett nytt lyftarflak som kommer att utöka klubbens styrkelyftardel, samt ett kansli. Det som är kvar att göra är att lägga ut golvmatta i hela lokalen, sätta upp speglar, flytta all utrustning.
Vi vill ha hjälp att flytta all utrustning, kan du hjälpa till blir vi väldigt glada då detta arbeta är tungt och frestande för få personer.
Den 3-4 September ska vi flytta utrustningen. Vi kommer dela upp det i arbetslag,
3 September LAG 1, 09.00-15.00 LAG 2 ,15.00-21.00
4 September LAG 3, 09.00-15.00 LAG 4, 15.00-21.00
Kan du medverka i en eller flera så är vi tacksamma, vi bjuder på fika och lättare lunch/middag. Skriv upp dig i listan som hänger på anslagstavlan vid kansliet.

Medlemskapsförändring:
Två stora förändringar sker i samband med byte av lokal. En av de större förändringarna är att vi kommer vrida om föreningen och inrikta oss mot endast styrkelyft. Motionärer kommer fortfarande ha tillgång till gymmet, men under våra öppettider. Vårat fokus är nu att utöka verksamheten och hitta fler aktivt tränande inom styrkelyft. Varför denna konsekvens, att inte kunna ha gymmet öppet mer för vanliga motionärer?
Eftersom att vi nu flyttar ut från Kommunens idrottshall så kan vi ej få tillgång till passersystemet som vi haft idag, då det är en fristående lokal.
Detta kommer innebära följande. Vi har fått tillåtelse att köpa in eget passersystem ENDAST i syfte att underlätta för de som vill hålla gymmet öppet. Kommunen har sagt att träning ej får förekomma vid obemannad tid. Samt att stölder har förekommit i större mängd, även nedskräpning.
Tänk nu på att detta är en förening, ingen kommersiell gymverksamhet, därav dessa reglar. Vår ambition är att utöka klubben med fler styrkelyftare och flera olika pass-tider för olika träningsmoment.
Hur ska vi hantera detta? Vi kommer att i förtroende dela ut tagg till de personer som kan tänka sig hålla öppet gymmet. För att underlätta för andra medlemmar så skapar vi ett digitalt schema där man kan se vilka tider gymmet håller öppet. I dagsläget så kommer gymmet utöver dessa schema-pass vara öppet vardagar 17-21, helger 15-18, notera att det är preliminära tider beroende på hur många som ställer upp att ha gymmet öppet, kom ihåg föreningsverksamhet!
Om du idag har tagg och känner att detta inte kommer fungera för dig, ta kontakt med oss i styrelsen så ser vi över ditt medlemskap för eventuell inlösning.
Vi kommer att höja medlemsavgifter för alla som tävlar i styrkelyft så att medlemsavgiften blir densamma för alla på gymmet.
Vi kommer även att ta bort månadsbetalning och införa 3 månads betalning, samt ha kvar halvår / helår. Detta för att underlätta jobbet för kassaansvarig och minimera fusk. Det kommer finnas prova-på månad att köpa för de som är nya och vill prova på.
Det kommer finnas två olika avtal för tävlande atleter, ett för de som bor på distans och ett för dem som tränar på JSK. Gäller licensavgifter, milersättning mm.
Du kommer även få skriva på ett kontrakt när du kommer första gången till nya gymlokalen som lyftare och gym-medlem. Detta för att lättare kunna hantera medlemskapet, samt att få igång föreningsverksamheten. Detta gäller även alla befintliga medlemmar.

Sponsring / Media-grupp.
Vi har även arbetat fram en strategi för sponsring och ett sponsoravtal. Om du känner dig träffad och vill hjälpa till med sponsring, kontakta Kim Larsson i styrelsen. Utöver en Sponsringsgrupp så har vi även upprättat en media-grupp, detta för att kunna synas och följa med i sociala medier.

Layout och maskiner:
Vi kommer behöva göra oss av med hälften av våra maskiner för att kunna få plats i den nya lokalen. Vi kommer även köpa in nya maskiner för att hålla oss uppdaterade i vår maskinpark, gäller ett fåtal maskiner. Om du är intresserad att köpa något, kontakta styrelsen. Även nya gummi-vikter kommer att köpas in då vi har ett annat underlag som en tål stålvikter på det nya gymmet.

Bild