Verksamhetsidé och värdegrund

Verksamhetsidé och värdegrund för Jönköpings Styrkelyftarklubb

Verksamheten i Jönköpings Styrkelyftarklubb (JSK) ska utformas så att den blir tillgänglig för alla och att den organiseras enligt demokratiska former

 Vi riktar oss till:

Alla som är intresserade av vår verksamhet
Vi erbjuder:

 • Motion, träning och tävling i styrkelyft
 • Social gemenskap och ett stort intresse för styrkelyft
 • Hälsa och god livskvalitet

Vi verkar för att:

 • Utveckla föreningen inom styrkelyft
 • Bredda föreningen både inom elit- och motionärsnivå genom att rekrytera nya medlemmar
 • Skapa gemenskap och inkluderande aktiviteter
 • Ha samarbete med andra föreningar, skolor och näringsliv
 • Ha en verksamhet som inte accepterar alkohol, droger, doping, mobbing eller sexuella trakasserier

 

Vi vill uppnå:

 • Engagerade och medverkande medlemmar
 • Att ständigt få nya medlemmar inom både motionärs- och tävlingsnivå
 • En positiv bild av föreningen och dess verksamhet
 • Att tillhöra Sverigeeliten inom styrkelyft, både på dam- och herrsidan

 

Värdegrund:

 • Engagemang
 • Öppenhet
 • Allas lika värde
 • Utveckling för alla
 • Jämställd verksamhet