Minnestävling för Stolpen

Nästa söndag (6 mars) klockan 16 kör vi ett uppföljningsmöte angående minnestävlingen för Stolpen. Vi samlas i fiket i idrottshuset.

Alla som är intresserade är välkomna med synpunkter på hur tävlingen ska se ut. För att tävlingen ska bli så bra som möjligt vore det också bra om så många som möjligt kunde hjälpa till med exempelvis sponsorer och planering, men även hjälp som funktionär under tävlingen.

Varmt välkomna!