Planeringsmöte minnestävling

Först vill jag tacka för mötet igår, det var många som kom och var intresserade av att hjälpa till med minnestävlingen för Stolpen. Mötet kom fram till följande (preliminärt):

  • Stolpens minnesfond ska användas till att arrangera en tävling i hans minne.
  • Tävlingen ska vara i klassisk SL, och datum för tävlingen är 3-4 september i år.
  • Tävlingen ska vara öppen för hela Sverige. Eftersom antalet deltagare kan bli stort ska en intresseförfrågan göras för att se hur många lyftare som är intresserade. Resultatet av denna undersökning presenteras på nästa möte.
  • Tävlingen ska hållas i 036gym på Ljungarum, Jönköping.

Återigen, tack för det stora intresset! Nästa möte kör vi den 27:e mars, 16.00 i fiket på Idrottshuset.