Sammanfattning från årsmötet

Här kommer en liten kort sammanfattning från årsmötet:
– P-O Almroth valdes som ordförande
– Klas Finta, Adam Luotonen och Johan Börjesson valdes som ledamöter till styrelsen
– Robin Johannesson och Kristine Almoth valdes som suppleanter till styrelsen
– Gunnar Liljedahl valdes som revisor
– Mikael Reichel valdes som ordförande för valberedningen och Björn Ahlberg som ledamot
– 40-års fest kommer att arrangeras till hösten där Marie Larsson och Kristine Almroth blir festfixare.

Årsmötesprotokoll 2015-04-12